Kooperativa je aktivna tokom čitave godine.

Neprestano radimo i stvaramo nove mogućnosti za razvoj lokalnih zajednica širom BiH. Naš trud i rad prepoznali su brojne domaće i međunarodne organizacije od kojih smo dobili značajna priznanja i ostvarili saradnju.
Stvorili smo mrežu saradnika i osposobili članove kako bismo zajednički nastupali prema fondova EU.

Neki od uspješnih projekata na koje smo ponosni su KATANA REWARD CROWDFUNDING CAMPAIGN (horizon 2020), BOND (horizon 2020) i BRENDAONICA.