Kooperativa je aktivna tokom čitave godine.

Neprestano radimo i stvaramo nove mogućnosti za razvoj lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine. Naš trud i rad prepoznali su brojne domaće i međunarodne organizacije od kojih smo dobili značajna priznanja i sa kojima smo ostvarili saradnju.
Stvorili smo mrežu saradnika i osposobili članove kako bismo zajednički nastupali prema fondovima EU.

Neki od uspješnih projekata na koje smo ponosni su KATANA REWARD CROWDFUNDING CAMPAIGN (HORIZON 2020 PROGRAM), BOND (HORIZON 2020 PROGRAM) i BRENDAONICA.