“Budi Zdrav Ko Dren” na konferenciji o održivom turizmu u Jajcu